Kamerový systém je jednou z možností, jak předcházet a zabránit vandalismu a krádežím ve společných prostorách panelového domu. Z legislativního hlediska je použití kamer možné pouze v tom případě, že veškeré další možnosti ochrany majetku či osob se ukázaly jako nedostačující nebo nevyhovující.


Kamerový systém pro jeden vchod se obvykle skládá ze 4 kamer. Jedna je umístěna nad vchodovými dveřmi, další se nachází v jeho vestibulu. Třetí svým pohledem chrání výtah (případně schody, pokud panelový dům výtahem nedisponuje) a čtvrtá kamera je ve sklepních prostorech.

Jak umístit kamery do panelového domu?

Co se týče pozice jednotlivých kamer, musí na sebe navazovat tak, aby nikdo nebyl schopen projít z panelového domu ven nebo naopak dovnitř bez toho, aniž by si jej jedna z kamer zaznamenala.

K tomu, aby byl systém plně funkční je kromě samotných kamerových zařízení zapotřebí digitálního videorekordéru s vlastním dostatečně velikým harddiskem. Pro případ výpadku elektrické energie musí provozovatel vlastnit záložní zdroj UPS. Dále samozřejmě kvalitní TV modulátor pro přenos videosignálu.Záběry z kamer jsou obvykle promítány na nějaký televizní přijímač. Je možné zabezpečit, aby na interním televizním kanálu se zvláštní frekvencí mohli ony přenosy, po samozřejmém předchozím souhlasu, sledovat všichni obyvatelé daného domu. Zpřístupnit je lze také například Městské policii.

Instalace kamerového zařízení podléhá mnoha omezením

kamera do panelákuPrimárně má sloužit jako ochrana majetku, případně osob. Pokud nastane nějaký problém (vandalismus, krádež…) a je dle kamerových záznamů nutné identifikace pachatele, vlastník domu, respektive kamerového systému, se automaticky stává uchovávatelem a zpracovávatelem osobních dat. Na to velmi přísně dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů, na kterém je onen vlastním povinen provést registraci.

Uchovávání videozáznamů je dle zákona dovoleno pouze po dobu nezbytně nutno k účelu zpracování. Přesné časové období tedy není dáno. Nicméně, vzhledem k tomu, že nahlížet do záznamů bez vážnějších důvodů je komukoliv zakázáno, naopak, je povoleno výhradně Policii ČR, měří se tato doba v řádech dnů.

Cena, za kterou lze kompletní kamerový systém pořídit se pohybuje okolo 80 000 Kč pro 1 vchod průměrně velikého panelového domu. Jeho instalaci provádí odborná firma. Konkrétní podmínky, jak cenové, tak ostatní, se pochopitelně liší u každé zakázky.

http://www.eurosafe.cz/wp-content/uploads/2016/02/bezpecnostni-kamera.jpghttp://www.eurosafe.cz/wp-content/uploads/2016/02/bezpecnostni-kamera-150x150.jpgadminZabezpečení domu a bytu
Kamerový systém je jednou z možností, jak předcházet a zabránit vandalismu a krádežím ve společných prostorách panelového domu. Z legislativního hlediska je použití kamer možné pouze v tom případě, že veškeré další možnosti ochrany majetku či osob se ukázaly jako nedostačující nebo nevyhovující. Kamerový systém pro jeden vchod se obvykle skládá ze...