Návod na instalaci stěnových trezorů a trezorových dveří: Trezory a sejfy v této skupině jsou určeny k zabudování do zdi. Aby byly splněny podmínky bezpečnosti, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny. Trezor musí být zazděn tak, aby byl ze všech stran včetně zadní stěny chráněn betonovou vrstvou, jejíž minimální tloušťka musí být 100 mm. Betonovou vrstvu doporučujeme proložit armaturou. Trezor musí být zazděn v linii se zdí, nesmí přesahovat, nebo být pod úrovní omítky. Beton je nutné použít vysokopevnostní o minimální pevnosti 30 MPa. Beton použijte hustší, aby nedocházelo k průniku do oblasti krytek závor a spojů plechů. Tyto spoje vhodným způsobem utěsněte, např. silikonem. Po zabetonování nechte 2 dny trezor uzavřen. Poté trezor otevřete a ponechte do dobu min. 14 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi. Pokud bude trezor zabudován do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme trezor odizolovat. Pozor: Výrobce nikdy neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k zazdění a ani za poškození dokumentů vlhkostí v případě vzniku rosného bodu.


Typy trezorů k zabudování do zdi:

TS-ST – Stěnové trezory jsou určeny k úschově peněžních hotovostí, šperků, léků, důležitých dokumentů, osobních zbraní a dalších předmětů, vyžadujících spolehlivé zabezpečení. Svým provedením jsou určeny k zabudování do zdi nebo k zabetonování.SAF – stěnové trezory a sejfy – Trezory určené k zabudování do zdi. Jsou vhodné pro použití v domácnostech a menších firmách k úschově dokumentů, hotovostí, šperků, léků a osobních dokladů, které musí být zabezpečeny.

TS-SS – Stěnové sejfy jsou určené k zabudování do zdi. Najdou použití v domácnostech a menších firmách. Od výšky 366 mm je možno dokoupit také vnitřní uzamykatelnou schránkou. Trezor je možné vybavit za příplatek mechanickým číselníkovým zámkem.

FOR – WB – Trezor k zabudování do zdi, uzamykání na trezorový zámek na klíč, délka klíče je 65 mm. Dvouplášťové dveře s jednostranným rozvorem s uzavíracími čepy o průměru 20 mm. Jednostěnný korpus. Od velikost WB 3 – výškově nastavitelná police.

KS-TV – Trezory na cennosti a dokumenty s vysokým zabezpečením. Mají CERTIFIKÁT NBÚ. Kvalitní pokladní a dokumentové trezory v bezpečnostní třídě I dle EN 1143-1. Těsně uzavírající dveře s dokola probíhající protipožární drážkou, která zabraňuje proniknutí ohně.