Podle nového zákoníku práce, Zákon č. 262/2006 Sb, §103 písmeno j, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Podle směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti:


  1. pracoviště musí být vybavena prostředky první pomoci
  2. prostředky musí být vhodně označené a snadno přístupné

Kufr první pomoci – Vyroben z polypropylenu. Součástí kufru je i stěnový držák se šrouby, který lze připevnit pevně ke zdi. Kufr lze jednoduše ze stěnového držáku vyjmout a přenést přímo na místo úrazu.Lékárna – Velkoobjemová lékárnička s dostatečným prostorem pro přehledné uloženi zdravotnického materiálu.

Přenosná lékárna – Vhodná pro všechna pracoviště vzhledem k jednoduchosti manipulace a transportu přímo na místo potřeby.

Resuscitační sada – Slouží k bezprostřední záchraně lidského života v případě zástavy dechu, nebo dechových potíží. Jedná se o nezbytnou výbavu pro všechny zdravotnické složky, sportovní kluby a průmyslové podniky, kde lze předpokládat resuscitaci.