Trezorové dveře k místnostem s vysokým zabezpečením jsou určeny pro ochranu objektů a místností, které mají být spolehlivě a bezpečně zajištěny. Dveře je možné vybavit denní mříží. Toto provedení se využije v provozech, kde trezorové dveře zůstávají přes den otevřené a zavírá se pouze mříž. Na noc se zavře jak mříž, tak i trezorové dveře.
Návod na instalaci stěnových trezorů a trezorových dveří: Aby byly splněny podmínky bezpečnosti, je nutné při zazdívání dodržet následující pokyny. Betonovou vrstvu doporučujeme proložit armaturou. Beton je nutné použít vysokopevnostní o minimální pevnosti 30 MPa. Beton použijte hustší, aby nedocházelo k průniku do oblasti krytek závor a spojů plechů. Tyto spoje vhodným způsobem utěsněte, např. silikonem. Po zabetonování nechte 2 dny trezor uzavřen. Poté trezor otevřete a ponechte do dobu min.14 dnů otevřen z důvodu odvětrání vlhkosti z betonové směsi. Pokud budou trezorové dveře zabudovány do zdi mezi dvě místnosti s rozdílem teplot, doporučujeme dveře odizolovat.

Typy trezorových dveří:

  • TS-TD: dveře otevíratelné ven z chráněného prostoru
  • TS-TDV: dveře otevíratelné dovnitř chráněného prostoru

Uzavírací systém je tvořen třístranným rozvorovým mechanismem ovládaným klikou. Standardně jsou vybaveny trezorovým zámkem na klíč. Možno vybavit mechanickým číselníkovým nebo elektronickým zámkem.