Skříně pro uložení loveckých zbraní a střeliva. Mají zvlášť uzamykatelnou schránku na zbraně i na střelivo. Splňují nařízení vlády o technických požadavcích na úschovu zbraní a střeliva. Typ SAF 0Z5 Bv je jednoplášťové konstrukce, typ SAF 411 Bv je dvouplášťový.