utajenía) přísně tajné
b) tajné
c) důvěrné
d) vyhrazené


ad a) Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná informace klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovy „Přísně tajné“ nebo zkratkou „PT“. (4)

ad b) Do stupně utajení tajné se utajovaná informace klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem „Tajné“ nebo zkratkou „T“. (3)ad c) Do stupně utajení důvěrné se utajovaná informace klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem „Důvěrné“ nebo zkratkou „D“. (2)

ad d) Do stupně utajení vyhrazené se utajovaná informace klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo být nevýhodné pro zájmy České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovem „Vyhrazené“ nebo zkratkou „V“. (1)

Nyní jsou tyto 4 stupně také uváděny pomocí číselné stupnice (podle vyhlášky č. 528/2005 Sb.).

http://www.eurosafe.cz/wp-content/uploads/2015/09/utajeni.jpghttp://www.eurosafe.cz/wp-content/uploads/2015/09/utajeni-150x150.jpgadminZabezpečení objektů a provozoven
a) přísně tajné b) tajné c) důvěrné d) vyhrazené ad a) Do stupně utajení přísně tajné se utajovaná informace klasifikuje v případě, že neoprávněné nakládání s ní by mohlo způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky; tento stupeň utajení se označuje slovy 'Přísně tajné' nebo zkratkou 'PT'. (4) ad b) Do stupně utajení tajné...